Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 29 2015

dziesieciornica
The Great Starry Wave Of Kanagawa by csquaredisrippn
Reposted fromadamklimowski adamklimowski

January 05 2015

dziesieciornica
Reklamaaaa....
Reposted fromadamklimowski adamklimowski
dziesieciornica
4186 65e7 500
Reposted fromveryhardtime veryhardtime viaissay issay

December 18 2014

dziesieciornica
Halina Ostrowska-Grabowska w młodości zabawiała się zbieraniem kuriozalnych savoir-vivre'ów, senników egipskich, wzorów korespondencji miłosnej itp. publikacji sprzedawanych na prowincjonalnych jarmarkach.
W jednej z takich broszurek znalazła poradę: "Jak grzecznie odmówić tańca zbyt natrętnemu kawalerowi? Panna powinna poważnie patrząc mu w oczy powiedzieć «Odejdź ode mnie, pokuso szatańska, potrawo śmierci wiecznej»" i objaśnienie "prawdopodobnie młodzian się oddali".
— Maria Barbasiewicz, " Dobre maniery w przedwojennej Polsce"
Reposted fromadamklimowski adamklimowski
dziesieciornica
dziesieciornica
Gwiyzdne Wojny

Part IV Nowo Nadziyja

To je łokres dómowyj wojny. Kosmoszify łod rebelijantów atakujóm ze skrytyj bazy i piyrszy roz wygrały prociw złymu Galaktycznymu Imperium.

Bez batalijo, rebelijancke szpiegi poradziyły porwać tajymne plany kluczowyj bróni łod Imperium, GWIOZDY ŚMIYRCI, zbrojónyj kosmosztele, keryj styknie mocy, coby skasyrować cołko planeta.

Szlakowano łod groźnych imperialnych agyntów princesa Leia leci do dóm na pokłodzie swojigo kosmoszifu z porwanymi planami, kere mogóm uretować łod nij noród i wrócić swoboda we galaktyce...
Reposted fromadamklimowski adamklimowski

December 17 2014

dziesieciornica
3216 a476
Reposted fromumorusana umorusana viaadamklimowski adamklimowski
dziesieciornica
dziesieciornica

Beautiful The Little Prince illustrations by korean illustrator Kim Min Ji for her remake of the book.

December 16 2014

dziesieciornica
5565 9ba4
Reposted frommondy mondy viaissay issay
dziesieciornica
4937 b3e6
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide viaissay issay
3755 2258 500

bestworstbest:

Mostly for dancinginthesetrees, but I was talking about this a lot this week. 

Reposted fromthorinobsessed thorinobsessed viaissay issay
dziesieciornica
Reposted frompiskor piskor viaissay issay
dziesieciornica
5754 d7b4 500
Reposted fromrzu rzu viaadamklimowski adamklimowski
dziesieciornica
3449 9450 500
little octopus
Reposted frombecurious becurious
dziesieciornica
Tea is always a good idea
Reposted fromadamklimowski adamklimowski
dziesieciornica
Le Dragon Noir by YoukaiYume
Reposted fromadamklimowski adamklimowski

December 15 2014

dziesieciornica
3147 4380 500
Reposted fromasparagus asparagus viacampaigner campaigner
dziesieciornica
Reposted fromgreensky greensky viazpopk zpopk
dziesieciornica
4940 fa56
Reposted fromnjrobots njrobots viacampaigner campaigner
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl