Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 15 2014

7773 cc67

spacewatching:

Polish space stamps showing different launched vehicles and their orbits from the 1960’s. Excellent typography, line work and color.

Reposted frombwana bwana viacampaigner campaigner
dziesieciornica
dziesieciornica

December 14 2014

dziesieciornica
4723 95ca 500
Language Tree
Reposted fromSeventh Seventh viaadamklimowski adamklimowski
dziesieciornica
W samym środku zebrania, gdy jego aurorzy Jak co tydzień, raporty nudne przedstawiali, Harry poczuł, że musi wyjść na chwilę z sali I zaczerpnąć powietrza, zanim sen go zmorzy. 
Stał potem długo w oknie i pocierał dłonią Dawno wyblakłą bliznę w kształcie błyskawicy. Znali ją przyjaciele, znali domownicy, Ale od lat nikt obcy nie zapytał o nią.
On, któremu przedwcześnie tyle odebrano - Czy kiedyś mógł przypuszczać, że w końcu zwycięży I wszystko będzie dobrze? Tylko czasem, rano Budzi go żal, że nie zna już języka węży.
Jan Lechoń, "Harry Potter"
Reposted fromadamklimowski adamklimowski
Fe-male 💃
img: embedded image
Reposted fromweheartit weheartit viacojapacze cojapacze
dziesieciornica
2021 0120 500
Reposted fromsylphie sylphie viacojapacze cojapacze
dziesieciornica

Minialbum RTS vs. ŁKS, czyli co mówią łódzkie mury60-stronicowa fotorelacja z walki na cięte riposty.
Reposted fromadamklimowski adamklimowski

August 16 2013

dziesieciornica
I'd like to buy this audiobook.
Reposted fromadamklimowski adamklimowski
dziesieciornica
Only an old well
Reposted fromadamklimowski adamklimowski
dziesieciornica
dziesieciornica
dziesieciornica
5012 073c 500
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viabethgadar bethgadar

August 12 2013

1756 6f35
Reposted fromlmn lmn viaissay issay
0766 07d3 500

toastedpopsicle:

CAT NEST

CAT NEST

CAAAAAAAAT NEEEEEEEEST.

CAT. NEST.

Reposted fromscent-degbert scent-degbert viacojapacze cojapacze
dziesieciornica
6957 9b9a
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viacojapacze cojapacze
dziesieciornica
Reposted fromgruetze gruetze viacampaigner campaigner
dziesieciornica
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viacojapacze cojapacze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl